FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

PRVÁCKE SÚSTREDENIE

prezenčne na fakulte 16.-17.9.2021

Testy MATEMATIKA:

INFORMATIKA:

Užitočné linky:

FYZIKA:

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE